Bild: Salla Merikukka

Yuri
Birjulin

De ungas kandidat

för jämlikhet

och hållbar stadsplanering

De Gröna, 

Helsingfors 

Hej!

Jag är Yuri Birjulin – Finlands ungdomsdelegat till FN, en 25-årig magisterstuderande i världspolitik, feminist, förespråkare för jämlikhet och en aktiv scout från Helsingfors. Jag kandiderar till Helsingfors stadsfullmäktige i kommunalvalet 2021. Mitt parti är de Gröna.

Mitt framtida Helsingfors är jämlikt, ekologiskt och välmående. Med ryska som mitt modersmål tycker jag att jämlikhet och minoriteternas rättigheter är speciellt viktiga. Som studerande och scout vill jag befordra de ungas välfärd och motverka marginalisering. Som infödd helsingforsare vill jag, att vår stad tar ledningen i kampen mot klimatförändring.

Jag har länge jobbat med frågor som har med fred, hållbar utveckling, internationella relationer och multikulturalism att göra. För närvarande representerar jag Finlands unga som ungdomsdelegat till FN. Jag har också arbetat som redaktör i de ryskspråkiga nyheterna Yle Novosti. Tidigare har jag också jobbat vid Finlands ambassad i Sydafrika, vid en tankesmedja i Helsingfors, som fejsare för UNICEF och som matros på vattenbussarna i Helsingfors skärgård.

VALTEMAN

Yhdenvertaisuus

VI SKALL BEFRÄMJA JÄMLIKHET I HELSINGFORS

Helsingfors har blivit mångkulturellare än någonsin tidigare, men diskriminering, rasism och ojämlika möjligheter är fortfarande allvarliga problem. Mångfalden måste förvandlas till en resurs för Helsingfors. Vi måste utveckla servicen i staden på många olika språk, motverka segregeringen av stadsdelarna, rekrytera personal med olika bakgrunder och avverka de diskriminerande och rasistiska strukturerna på t ex utbildningssektorn.

MED HÅLLBAR STADSPLANERING KAN VI LÖSA KLIMATKRISEN

Klimatförändring är en global kris men Helsingfors skall visa vägen hur man löser problemen på lokal nivå. Stadens energiproduktion måste bli miljövänligare, och vi måste satsa på lösningar som befrämjar spårtrafik, fotgängare och cyklister. Det är viktigt att öka bostadsvolymen, men vi måste också ta hand om naturmiljön och planera nya bostadsområden med hållbar utveckling som utgångspunkt.

kestävä kaupunkisuunnittelu
nuorten hyvinvointi

MOTVERKA MARGINALISERING OCH BEFRÄMJA DE UNGAS VÄLFÄRD

De ungas marginalisering är Finlands största problem. Helsingfors måste satsa på utbildning, förbättra mentalvårdens servicenivå samt satsa på de ungas sysselsättningsläge som har lidit av coronakrisen. Varje barn och ung måste ha möjlighet till fritidsverksamhet. Helsingfors får inte lämna en enda ung människa utan stöd.

YURIS STORY

Jag har bott hela mitt liv med några få undantag i Helsingfors. Min barndomshemort var i västra Helsingfors, i Sockenbacka och Bortre Tölö. Mina erfarenheter som en andra generationens invandrare påverkade starkt min önskan att vara med om att besluta om våra gemensamma ärenden. Jag växte upp på gränsen mellan två kulturer i ett månkulturellt Helsingfors. Därför vill jag verka som brobyggare mellan olika kulturer och försvara minoriteternas rättigheter. Vid sidan av studierna har jag jobbat som redaktör och nyhetsankare för Yles ryskspråkiga nyheter och för närvarande fungerar jag redan för andra året som Finlands ungdomsdelegat till FN.