Kuva: Salla Merikukka

Yuri
Birjulin

Yhdenvertaisuus

Ilmasto

Nuoret

Äänestä numerolla 776!

Moi!

Olen Yuri Birjulin – Suomen YK-nuorisodelegaatti, 25-vuotias maailmanpolitiikan maisteriopiskelija, feministi, tasa-arvon puolestapuhuja ja partiolainen Helsingistä. Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2021, puolueenani Vihreät.

Minun tulevaisuuteni Helsinki on tasa-arvoinen, ekologinen ja hyvinvoiva. Venäjänkielisenä minulle ovat tärkeitä yhdenvertaisuus ja vähemmistöjen oikeudet. Opiskelijana ja partiolaisena haluan edistää nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Syntyperäisenä helsinkiläisenä haluan, että kaupunkimme ottaa johtajuuden ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Olen tehnyt pitkään töitä rauhan, kestävän kehityksen, kansainvälisten suhteiden ja monikulttuurisuuden parissa. Tällä hetkellä edustan Suomen nuoria maailmalla YK-nuorisodelegaattina, ja olen työskennellyt uutisankkurina ja toimittajana venäjänkielisessä Yle Novostissa. Aikaisemmin olen työskennellyt myös Suomen suurlähetystöllä Etelä-Afrikassa, ajatushautomolla Helsingissä, Unicefin feissarina ja vesibussien kansimiehenä.

KUNTAVAALITEEMAT

Yhdenvertaisuus

EDISTETÄÄN YHDENVERTAISUUTTA HELSINGISSÄ

Helsinki on monikulttuurisempi kuin koskaan, mutta syrjintä, rasismi ja eriarvoiset mahdollisuudet ovat edelleen vakavia ongelmia. Moninaisuus on käännettävä Helsingin voimavaraksi. Kaupungissa on kehitettävä palveluita eri kielillä, ehkäistävä alueiden eriytymistä, palkattava henkilöstöä eri taustoista ja puututtava syrjiviin ja rasistisiin rakenteisiin esimerkiksi koulutuksessa.

RATKAISTAAN ILMASTOKRIISI KESTÄVÄLLÄ KAUPUNKISUUNNITTELULLA

Ilmastonmuutos on globaali kriisi, mutta Helsingin on oltava edelläkävijä sen ratkaisemisessa paikallisesti. Kaupungin energiantuotanto on muutettava ympäristöystävällisemmäksi, ja Helsingissä on panostettava yhä sujuvampaan raideliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Asuntojen määrän lisääminen on tärkeää, mutta kaupunkisuunnittelussa on myös pidettävä huolta luontoalueista ja uusia asuinalueita suunniteltava kestävän kehityksen lähtökohdista.

kestävä kaupunkisuunnittelu

EHKÄISTÄÄN SYRJÄYTYMISTÄ JA PARANNETAAN NUORTEN HYVINVOINTIA

Nuorten syrjäytyminen on Suomen suurin ongelma. Helsingin on satsattava koulutukseen, parannettava mielenterveyspalveluita ja panostettava nuorten työllisyyteen, jota koronakriisi on kurittanut. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus harrastukseen. Helsinki ei saa jättää yhtäkään nuorta oman onnensa varaan.

 

 

 

YURIN TARINA

Olen asunut koko elämäni muutamaa lyhyttä poikkeusta lukuun ottamatta Helsingissä, erityisesti Töölössä ja Pitäjänmäellä. Lapsesta asti maailmani on ollut kaksikielinen: kotona puhuttiin venäjää ja kodin ulkopuolella suomea. Nykyään suhtaudun sen takia erityisen intohimolla vähemmistöjen oikeuksiin ja tasa-arvokysymyksiin. Viime vuosina olen opintojen ohella tehnyt töitä mm. tv-uutisankkurina ja edustanut Suomen nuoria maailmalla YK-nuorisodelegaattina.

HALUTATKO JUTELLA?
ONKO KYSYTTÄVÄÄ?

Jos haluat tietää lisää teemoistani, ymmärtää laajemmin ajatusmaailmaani tai kysyä minulta jotain muuta, laita viestiä viereisen yhteydenottolomakkeen kautta. Pyrin vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin kahden vuorokauden sisällä.

Oletko kiinnostunut tukemaan kampanjaani? Voit auttaa kampanjaa vapaaehtoistyöllä (laita viestiä) tai tukemalla kampanjaa taloudellisesti lahjoittamalla.